Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας

Υπηρεσίες πληροφόρησης και κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών

Αντικείμενο

Το έργο θα αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών & ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής και αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη φακέλου υγείας δημότη ... περισσότερα

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση της πρόσβασης των Πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας, η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη... περισσότερα

Επιδιώξεις

Το έργο απαντά στο κρίσιμο θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με πρωτεύονται στόχο ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Tο σύστημα θα προσφέρει ουσιαστική παρακολούθηση στους Δημότες ...περισσότερα