Δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ διοργανώνει την 2η ενημερωτική Ημερίδα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας e-Βοήθεια στο Σπίτι» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ».

Ο χώρος διεξαγωγής της Ημερίδας είναι το Κατάστημα Δήμου Ζίτσας, Παλαιό Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου),στη Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα – Ιωάννινα.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Τηλεπρόνοιας που θα αποτελέσει τον κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών & ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής και αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη φακέλου υγείας δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υπηρεσία κατ’ oίκον παρακολούθησης και φροντίδας
  • Υπηρεσία Προληπτικής Παρακολούθησης και Φροντίδας
  • Υπηρεσία για την αυτόνομη διαβίωση και ασφάλεια ευαίσθητων και ευάλωτων ατόμων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνια πάθηση), με χρήση συσκευής εντοπισμού θέσης και εκπομπής σήματος κινδύνου / πτώσης
  • Yπηρεσία Φακέλου Φροντίδας Δημότη
  • Κέντρα Τηλεπρόνοιας Δήμου Ζίτσας

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.